Minden emberben egyszer felvetődik a gondolat az élet értelméről. Honnan jöttünk, hová megyünk és mi végből vagyunk itt a Földön? A XX. szd. filozófiája a materializmus sajnos nem tud kielégítő választ adni az élet nagy kérdéseire. Az örökké változó világ, az egyre gyorsabban táguló és terjedő információs ismeretanyag nem engedi meg, hogy bármire is kimondjuk az állandóság valóságát, a megismerés biztonságát. „Minél többet tudok, annál kevesebbet tudok” mondja egy paradoxon, s ez tényleg így van. Minél jobban rálátok a világ dolgaira, annál jobban látom mily hatalmas, s milyen kis porszemek vagyunk benne. Világunk ma nem segít, hogy megismerjük a „Titkot”. És mégis. Évezredek óta leírták, megélték, elmondták sok ezren a nagy TITKOT. Jézus, Buddha, Krisna, Mózes, Mohamed, Zarathustra …,hogy csak a legismertebbeket említsük. De a szentek, a bölcsek az avatárok itt élnek közöttünk. Mindig is itt voltak, s itt lesznek. S akinek szeme van meglátja, akinek füle van meghallja tanításaikat. Egy bölcselet szerint, „Ha a tanítvány elkészült, a mester megjelenik”.

Tudomásul kell vennünk, hogy a hit vallások nélkül is létezik. De a hit kevés, több kell … a megtapasztalás. Évezredek tanításai pedig utat mutatnak a helyes élet, az értelmes élet, az egészséges élet elérésére.

Az ember a legfejlettebb élőlény a Földön. S még sincs készen Lelki evolúciója, fejlődése tévutakra vitte. Bizonyítéka ennek a betegségei. Valamit rosszul csinál, valamit elrontott, valamit elfelejtett. Vétett a kozmikus törvények ellen. Nem ismerte fel a lényeget. S az ember a segítséget mindig kívülről várja, pedig csak maga-magát gyógyíthatja meg. Be kell járnia az utat, mely a megismeréshez vezet. Bölccsé kell válnia nem okossá. „Ember ismerd meg önmagad” – írták már évezredekkel ezelőtt a delphói jósdában, s ez ma sincsen másképpen. Kikerülhetetlen út. S ha az ember megismeri önmagát, elkezdődik a nagy alkímia, az ólomemberből aranyemberré válás, az igazi metamorfózis, azaz az átalakulás. Az anyagba süllyedt 5 érzékszerve rabjává vált ember felemelkedése a szellem magasztos birodalmába, ahol a titok már nem titok, az élet már nyitott könyv, s a kozmikus létünk megtapasztalása immáron valóság.

 

Az élet legnagyobb ajándéka az egészség, s mégis ezt becsüljük a legkevésbé. Szinte szándékosan tesszük tönkre az isteni tökély által alkotott művet, az embert. E felelőtlenségünkre az élet válasza a betegség. A test – lélek - szellem háromszöge megbomlik, eltorzul. Ép testben ép lélek – sorolhatnánk még az idevágó bölcseleteket. De sajnos csak akkor válik igazán fontossá az egészség, ha már elveszítettük. S az élet igazi pikantériája, hogy egészségünket is csak magunk hódíthatjuk vissza. Kikerülhetetlen a megismerés megtapasztalása. Az átalakulás elkerülhetetlen. Minden próbálkozás, kerülő út, gyógyszer, mágia csak látszatmegoldás, tüneti kezelés, hiszen nélkülünk nincs gyógyulás.

Az orvos, a természetgyógyász a beteg segítsége nélkül csak félkarú óriás. Az igazi gyógyulás csak a beteg eddigi rossz beidegződései, szokásai átalakításával mehet végbe. Metamorfózis nélkül nincs változás, átalakulás nélkül nincs gyógyulás .A pillangónak át kell alakulnia báb állapotából. Ez harc neki, de megéri, mert megszületik a csúf bábból a csodálatos pillangó.

A betegnek pedig az önpusztító szokásaiból a rossz életmodellből át kell harcolnia magát egy új tudatos egészséges életbe, mely néha nem könnyű. Sokszor ez egyedül nem megy. Szakszerű irányítás, gyógyítás, tanítás szükséges, hogy az ember megtegye az első lépéseket az ismeretlenbe. Hiszen olyan rég volt, hogy minden jó és tökéletes volt.

Először a lélek sebeit kell gyógyítani, a test már követi a gyógyulást. A lelki disszonanciát kell helyreállítani, az érzelmeket hisz minden betegség valahol lelki betegség. Életünk telis-tele van stresszel. A stressz vibráció. Negatív vibráció. Folyamatos jelenléte tönkreteszi az életet. Fizikai szintre jutva szerveket, szervrendszereket, funkciókat, élettani folyamatokat rombol, ront el. Tehát a gyógyítás első alaplépése az érzelmi élet rendbetétele, a stresszek feloldása, a körülmények megértése, megismerése és megváltoztatása. Nincs megoldhatatlan helyzet, csak a korlátok bennünk, melyeket magunk raktunk le és a téves ragaszkodásaink olyan dolgokhoz élethelyzetekhez, melyek akadályozzák továbblépésünket.

Léteznek olyan iskolák, melyek az ősi tudást féltve, drága kincsként őrizve óvják és mentik át az időben, hogy ha a „gyógyulni” vágyó megtalálja őket fájó sebeikre gyógyírként adhassák át. Ilyenek voltak a „Hórusz szeme” iskola, az „Arany Rózsakeresztes Rend” a „Teozófiai Társulat” és sorolhatnám a többi nem kevésbé fontos és nagyszerű iskola nevét.

Napjainkban nem születnek szellemi iskolák, hiszen ez a tudás a régmúlt porát hordozza, igazságait az idő patinája lepte be. Valami állandóságát csak az idő igazolhatja be, s ha az nincs, nincs állandóság s nincs bizonyítható igazsága mely kiállta az idő próbáját. S mégis.

 

Megszületet egy szellemi iskola, mely olyannyira új, mint amennyire régi. Nem mond ki újat csak másképpen. A mai kor emberének a mai kor értelmezésében. Szellemi inspirációra született, egyfajta küldetés végrehajtására, lámpásként, hogy segítse az embereket tévelygő útjukon. Ez a „METAMORFÓZIS Ezoterikus Szellemi Iskola”. Egyfajta szintézise az összes iskola tudományának, vallásoknak, filozófiáknak. Esszencia mely a mai kor időhiányos felgyorsult emberéhez szól, megpróbálva visszavezetni őt az arany útra. Az idő hivatott eldönteni szükségszerűségét, munkásságát értékteremtő képességét. Túlnő az ember hatalmán, hiszen szellemi vezetése biztosítja útja igazát, védelmét és örökkévalóságát. Köszöntünk vándor, s köszönjük, hogy meghallgattál, s ha érzed a hívó szót gyere velünk, hogy közösen emlékezzünk s fedezzük fel a végtelen titkát.